பிடி கத்தரிக்காய் ஒரு டைம் பாம்?!
மரபணு மாற்ற கத்தரிக்காய்க்கு எதிராக பரவலாக மக்கள் திரள் நடவடிக்கைகள் துவங்கியுள்ளது. அதன் ஒரு வடிவமே இந்த போஸ்டர்....

No Response to "பிடி கத்தரிக்காய் ஒரு டைம் பாம்?!"

இதை உங்கள் பதிவில் இணைக்க...