அழகூட்டும் மாஸ்க் கருவி...போட்டோசாப்.

நான் பதிவிட்டு பல வாரங்கள் ஆகிவிட்டது. இத்தேக்க நிலை இனிமேல் வராமல் பார்த்துக் கொள்வேன்.. சரி..

போட்டோசாப்பில் மிக மிக முக்கியமான கருவி மாஸ்க் ,அதாவது படத்திற்கு முகமுடியிட்டு அழகு படுத்தப்போகிறோம். இக்கருவி பழக்கமாகிவிட்டால் பல அழகிய கவித்துவம் மிக்க படங்களை உருவாக்கலாம். கீழே உள்ள படங்கள் இவ்வாறு உருவாக்க பட்டவைகளே. முதலில் இதை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

குழந்தையின் தடுப்பூசி நாளை நினைவூட்டும் வலைத்தளம்

பரபரப்பான வாழ்க்கை முறை... எந்திர மயமான உலகம். இதில் நமது குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி போட்டு பாதுகாப்பது முக்கியமானப் பணி..

18 மாதம் முடிவதற்குள் 6 தவணை தடுப்பூசி மருந்துகள் போடப்பட வேண்டும்.

இத்தளத்தில் 18 மாதத்திற்குள் உள்ள குழந்தையின் பிறந்தத் தேதியினை பதிவு செய்தால் எந்தந்த நாளில் தடூப்பூசி போடவேண்டும் என்று காட்டுகிறது.

நமக்கு நினைவூட்ட செல் பேசி எண்ணையோ அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரியையோ பதிவு செய்தால் காலத்தே நமக்கு நினைவூட்டுகிறது.


வலைத்தளம் : வாக்சிடேட்உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களுக்கும் இத்தளத்தை நீங்கள் பரிந்துரைக்களாம்.

பிரதிபலிப்பு படங்கள்/எழுத்துருக்கள் உருவாக்கா.... போட்டோசாப்.கண்ணாடிப் போன்ற தோற்றம், நிழல் தோற்றம் போன்ற படங்களை உருவாக்கப் பார்ப்போம்.

படம்.1. வருக என தட்டச்சு செய்து ஒரு கோப்பை போட்டோசாப்பில் திறந்துள்ளேன்.

நெருப்பு நரிக்கு புது புது சட்டை- வலைத்தள அறிமுகம்.

நெருப்பு நரி (பையர் பாக்ஸ்) இணையதள பயன்பாட்டுக்கு நாம் பயன்படுத்தும் ஒரு மென்பொருள். இணையத்தில் பல மணி நேரம் இருப்பது எல்லோருக்கும் வாடிக்கையான ஒன்று.

ஒரே வடிவமைப்பை பார்த்து பார்த்து அலுப்புத்தட்டிய நேரங்களும் இருக்கும்.

இதன் குறையை போக்குகிறது இத்தளம்.

கருப்பு வெள்ளையில் கலக்கல் தோற்றம். போட்டோசாப்

பல விளம்பரங்களில் பார்த்த வடிவமைப்பு... முக்கியமாக திறைப்பட விளம்பரங்களில் கண்டு இருக்கலாம். ஒரு ஓவிய வடிவத்துடன் ஒளி மேம்படுத்தப்பட்ட செறிவுடன் ஒரு படத்தை உருவாக்கப்போகிறோம்.

இதை உங்கள் பதிவில் இணைக்க...