கருப்பு வெள்ளைப் படத்தில் குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டும் வண்ணமாக்குதல்-ஒரு வீடியோ

கருப்பு வெள்ளைப் படத்தில் குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டும் வண்ணமாக்குதல் பற்றிய ஒரு செய்முறை பயிற்சி.ஒலி இணைப்பு சரியாக இல்லையாததால் வால்யும் அதிக படுத்தவும்.


பின்னூட்டம் வழங்கினால் மேம்படுத்த உதவியாக இருக்கும்.

2 Response to கருப்பு வெள்ளைப் படத்தில் குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டும் வண்ணமாக்குதல்-ஒரு வீடியோ

February 11, 2010 at 6:35 AM

நல்ல பதிவு. போட்டோசாப் பற்றி இன்னும் பல பதிவுகளை எழுதவும்.

March 3, 2010 at 6:25 PM

மிகுந்த சிறப்புடையதானது உங்கள் பணி. இன்னும் நிறைய இதுபோல தந்தால் பயனுள்ளதாகும்.
யாழன் ஆதி

இதை உங்கள் பதிவில் இணைக்க...