‘பார்ப்பனர்கள் போற்றாத உழவர் திருநாள்’
பொங்கல் விழா உழைப்போடு சம்பந்தப்பட்டது. உழவுத்தொழிலை முதன்மைப் படுத்தி கொண்டாடும் விழா சிறப்பாக சிற்றூர்களிலேயே கொண்டாடப்படுகிறது.மனித உழைப்புக்குத் துணையாக இருக்கும் உழவுத்தொழிலில் தொடர்புடைய விலங்குகளுக்கு மறியாதை கொடுக்கும் விழா. நிலவுடைமை சமூகம் முதற்கொண்டே எற்பட்ட உழைப்பு பிரிவினையில் நில உடைமயாளர்கள் ஆண்டாண்களாகவும் விவசாய கூலிகள் அடிமைகளாகவும் உழைப்பை அடிப்படையாகவே சாதியப்பிரிவுகள் தோன்றியதாக சமூக வரலாறு கூறுகிறது. வர்க்கமும் சாதியமும் பின்னிப்பினைந்து இருந்துவருகிறது. இச்சமூகத்தை ஆய்ந்த அறிஞர் அண்ணல் அம்பேத்கர் சொல்லுவார். உடலுழைப்பில் ஈடுபட்டோர் சூத்திரர்களாகவும் ஆதி சூத்திரர்களாகவும், மூளையுழப்பில் ஈடுபட்டோர் நில உடைமையாளர்களாகவும் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்தனர். நிலம் மற்றும் உழைப்புக் கருவிகள் இவர்களிடமே இருந்தத்து. வெறும் உடலுழைப்பை மட்டுமே நம்பி வாழ்கையை ஓடும் தலித்மக்கள் மற்றும் பிற்பட்டோரும் இவ்விழாவை கொண்டாடுவோராக இருந்துள்ளனர். காளை மாடு விரட்டுதல், சல்லிக்கட்டு போன்ற வீரதீர விளையாட்டுகள் உடலுழைப்பை சார்ந்தே வந்துள்ளது. மூளையுழப்பில் ஈடுபட்டோர் உழைப்போடு சம்பந்தமே இல்லாமல் நிலத்தை கையில் வைத்துக்கொண்டு சமூகத்தில் உயர்நிலையில் இருந்துவந்துள்ளார்கள். இன்று கூட பல சிற்றூர்களில் பாப்பாரத்தெரு தனி தெருவே இவர்களுக்காக இருக்கிறது. பெரும்பாலும் உயர்கல்விபடித்து உயர்பதவிகளில் இருப்பதால் அவர்கள் வாழ்ந்த இடங்கள் காட்சி பொருளாகவே இன்றும் உள்ளது. மாநகரங்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள்.எனென்றால் அவர்களுக்கு அறிவு உள்ளது என்றோ மற்றவர்களுக்கு அறிவு இல்லை என்றோ ஆகாது. அவர்களின் வேலையே படிப்புடன் சம்பந்தப்பட்ட்து, மந்திரத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட்து. இதில் வியர்வை கிடையாது. உடலுழைப்பு கிடையாது. இதனாலையே அவர்கள் பொங்கலை கொண்டாடுவதில்லை, மதிப்பது இல்லை.எனென்றால் இவ்விழா உழைப்போடு தொடர்புடையது. நிலம் சார்ந்தத்து. தொழில் சார்ந்த்து. பார்ப்பனர்கள் கொண்டாடும் விழா தீபாவளி. அரக்கர்களை (உழைப்பை கொண்டவர்கள், கருப்பு மனிதர்கள் ) கொன்றதை மகிழ்ந்து கொண்டாடும் விழா தீபாவளி.

உழவை மறந்தவர்களை நினைவில் வைத்துக் கொள்வோம்.
சாதியத்தை மறுக்க வேற்றுக்க உழவர்தினத்தை கொண்டாடுவோம்.
உழைப்பைப் போற்றும் பொங்கலைப் போற்றுவோம்.

1 Response to ‘பார்ப்பனர்கள் போற்றாத உழவர் திருநாள்’

January 14, 2009 at 2:24 AM

பொங்கல் வாழ்த்துகள்

இதை உங்கள் பதிவில் இணைக்க...