ஒரு மருத்துவரை உருவாக்க ரூ 1.72 கோடி செலவு…

இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற மருத்துவ நிறுவனமான தில்லி அனைத்திந்திய மருத்துவ அறிவியல் கழகத்தில் மருத்தும் படிப்பதற்காக ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஒரு கோடியே 72 இலட்சம் ரூபாய் செலவிடப்படுவதாக ஆய்வில் தெரியவந்திருகிறது. ஆனால் அரசின் செலவில் மருத்துவம் படிக்கும் மாணவர்களில் பெரும்பாலானோர் இந்தியாவுக்கு சேவை செய்யாமல் அதிகம் ஊதியம் ஈட்டும் நோக்குடன் வெளிநாடுகளுக்கு சென்றுவிடுவதாக அவ்வாய்வு தெரிவிக்கிறது.

இந்தியாவில் பற்றாக்குறை

இந்தியாவில் மருத்துவம் பயிலும் மாணவர்கள் பலரும் வெளிநாடுகளுக்குச் சென்றுவிடுவதால் இந்தியாவில் மருத்துவர்களுக்குப் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டிருகிறது.

அமெரிக்காவில் 10 ஆயிரம் மக்களுக்கு 548 மருத்துவர்கள் உள்ளனர்.

ஆஸ்திரேலியாவில் 10 ஆயிரம் பேருக்கு 249 மருத்துவர்கள்.

கனடாவில்10 ஆயிரம் பேருக்கு 209 மருத்துவர்கள்.

இங்கிலாந்தில் 10 ஆயிரம் பேருக்கு 166 மருத்துவர்கள்.

ஆனால் இந்தியாவில் 10 ஆயிரம் பேருக்கு ஒரே மருத்துவர்தான்

உள்ளார்.

(செய்தி ஆதாரம் 09.01.2009 தமிழோசை நாளிதழ்)

No Response to "ஒரு மருத்துவரை உருவாக்க ரூ 1.72 கோடி செலவு…"

இதை உங்கள் பதிவில் இணைக்க...