ஸ்லைடு ஷோ வை இணைப்பது எப்படி?

மேலே உள்ள ஸ்லைடு ஷோ போல இணைப்பது எளிது.

இவ்வசதியை http://www.slide.com/ இணைய தளம் செய்து கொடுக்கிறது. உங்களுக்கு விருப்பமான படங்களை பதிவேற்றுங்கள்.

வண்ணம், வடிவமைப்பு, டிஜிட்டல் சுழர்ச்சி முதலியவற்றை சேர்ப்பித்து கோடை கேளுங்கள். மின் அஞ்சல் தகவல் கேட்கும். கொடுத்தவுடனையே எச்டிஎம்மெல் ( HTML ) கோடை கொடுக்கும்.

உங்கள் இணைய பக்கத்தில் பதிவு செய்து சேமியுங்கள்.

உங்கள் விருப்பமானவர்களுக்கும் இணைய முகவரியை அணுப்பி வாழ்த்தும் தெரிவிக்கலாம்.

No Response to "ஸ்லைடு ஷோ வை இணைப்பது எப்படி?"

இதை உங்கள் பதிவில் இணைக்க...