தேசியக் கொடி இப்படித்தான் மதிப்பார்களோ ?


தன்னை கடவுளாக கூறும் மாதாஜி நிர்மலா தேவிதான் இவர்.

வட நாட்டு அரசியல் தலைவலர்களுக்கு வழிகாட்டி ?

2 Response to தேசியக் கொடி இப்படித்தான் மதிப்பார்களோ ?

September 26, 2009 at 2:18 PM

குருக்கள் செய்தால் குற்றமில்லையோ?
பரிதாபம்

September 26, 2009 at 7:18 PM

.உண்மைதான் யோகன்.கடவுள் பெயரால் என்னவேண்டுமானாலும் செய்யலாம்.
அது கடவுள் குற்றமாகாது. இந்திய தேசியம், இறையான்மை எல்லாம் ஏதும் இல்லாதவனுக்கே. உயர்மட்டத்தில் உள்ளவன் பேச்சுக்கு மட்டும் தேசிய பற்று, இறையான்மை.

இதை உங்கள் பதிவில் இணைக்க...