பாம்புடன் என் மகன்.


இதற்கு முன் பதிவில் பாம்புகளின் காணொலிக்காட்சியினை வெளியிட்டு இருந்தேன். கிராமம் சார்ந்த பகுதியில் இருந்த போது அவ்வப்போது பாம்புகள் திரியும். ஓடும். சாரைப்பாம்பை பிடித்து நிற்கும் என் மகன் அன்பு. ஆனால் அப்பாம்புகளை நான் அடிப்பதில்லை. ஒரு சிறிய டிஜிடல் கேமெரா இருந்த்தால் அந் நிகழ்வுகளை எல்லாம் நான் படமாக்கியுள்ளேன். ஒரு நல்லப் பாம்பு என் வீட்டினுள்ளேயே வந்து விட்டது. நான் என் அப்பாவின் உதவியுடன் படமாக்கினேன். குட்டி பாம்புதான். ஆனால் கோபத்தோடு சீறியது அச்சத்தையே தந்தது. அக்கோப்பு எந்த சிடியில் உள்ளது என்று தெரியவில்லை. கிடைத்தால் வெளியிடுவேன்.

1 Response to பாம்புடன் என் மகன்.

September 2, 2009 at 6:43 AM

நன்றாக இருக்கு.

இதை உங்கள் பதிவில் இணைக்க...