அறிவியல் தமிழுக்கு முன்னுரிமை

நல்ல தமிழில் வரும் நாளிதழ் மட்டுமல்ல அறிவியல் தமிழுக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பதிலும் தமிழோசை சிறப்பாக செயல்படுகிறது. குறிப்பாக சுற்றுச் சூழல் குறித்த செய்திகள், கட்டுரைகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பது மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. செப்டம்பர் மாத மூன்று வாரத்தில் மட்டும் மூன்று விதமான செய்திகள் கட்டுரைகள் வந்துள்ளது.

09.9.2008 அன்று முதன்மைச்செய்தியில் இங்கிலாந்தின் வீட்டுக் கழிவுகளை கொட்டும் ‘குப்பைத் தொட்டி தமிழ்நாடு’ செய்தியில் இந்தியா போன்ற மூன்றாம் உலக நாடுகள் அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து போன்ற ஏக ஆதிக்கம் கொண்ட நாடுகளின் ஆய்வுக்கூடமாக ஆகிவிட்டதை அம்பல மாக்குகிறது.எந்த நாளிதழிலும் வராத செய்தி நம்மை கலங்க வைக்கிறது.

தயாளன் அவர்களால் எழுதப்பட்ட “நெகிழியினால் ஏற்படும் சமுதாயக் கேடுகள்” கட்டுரை அணுக் குண்டுகள் உண்டாகிய விளைவுகளை விட அதிக அளவு பாதிப்புகளை உண்டாக்கியுள்ளதை விவரிகிறது.

16.9.2008 அன்று வெளியாகிய ஓங்கி வரும் ஓசோன் ஓட்டை என்ற அறிவியல் ஆய்வுக்கட்டுரை ஓசோன் மண்டலத்தில் விழுந்த ஓட்டை மெல்ல அடைந்து வரும் செய்தி சுற்றுச் சுழல் ஆர்வளர்களுக்கு நம்பிக்கையூட்டும் செய்தியாகும். மருத்துவர் மோகனதாசு அவர்களின் சுற்றுச் சுழல் குறித்த தொலை நோக்கு பார்வை வளி மண்டலத்தை காக்க உதவும்.

ஆங்கில நாளிதழ் மட்டுமே குறிப்பாக மேட்டுக்குடி சிந்தனையாளர்கள் மட்டுமே சுற்றுச்சூழலை பற்றி சிந்திப்பார்கள் என்ற கருத்தியலை உடைத்திருக்கிறது தமிழோசை.

கோ.மணிவர்மா.

2 Response to அறிவியல் தமிழுக்கு முன்னுரிமை

December 4, 2010 at 12:30 AM

Leave that to me. I lether finish washing then I let most the water out but stop it while thereis about 3 inches of water.
masturbation stories com
free brother sister incest stories
gang rape sex stories
incest stories post free
young girl incest stories xxx
Leave that to me. I lether finish washing then I let most the water out but stop it while thereis about 3 inches of water.

December 4, 2010 at 1:59 AM

John looked at me with tearful eyes. Im sorry, but I want to get on thisright awayOK, Bye They both got dressed and left.
xxx adult animal sex stories
step mother fuck stories
grandma incest stories
plastic wrap bondage ff stories
adult porn stories
John looked at me with tearful eyes. Im sorry, but I want to get on thisright awayOK, Bye They both got dressed and left.

இதை உங்கள் பதிவில் இணைக்க...