குழந்தை தொழிலாளர் எதிர்ப்பு சட்டங்கள் வாழ்க.நன்றி : தமிழோசை நாளிதழ் . 11.12.2008

1 Response to குழந்தை தொழிலாளர் எதிர்ப்பு சட்டங்கள் வாழ்க.

January 7, 2009 at 10:37 PM

பம்மல் கே சம்பந்தம் படத்தில் ஒரு காட்சியில் விலங்குகள் உரிமை அமைப்பு ஒன்று பாம்பை மிதித்து கொள்வது போல ஒரு காட்சி வரும்..அது போலதான் இங்கேயும்.

இதை உங்கள் பதிவில் இணைக்க...