என்ன செய்ய போகிறோம்?.


படம் வரைந்து கொண்டிருந்த திலிபனை பார்த்துக் கேட்டேன்.
ஈழப்படுகொலையை வரையச் சொன்னேன்.

என்ன செய்ய போகிறோம்?.

No Response to "என்ன செய்ய போகிறோம்?."

இதை உங்கள் பதிவில் இணைக்க...