ஜி மெயிலில் தானாகவே பதில் அளிக்கும் வசதி.
விடுமுறையில் செல்கிறீர்கள்.

ஒரு வாரத்திற்கு உங்களால் மின் அஞ்சலை பார்க்க முடியாத சூழல்.

இருந்தலும் வரும் மின் அஞ்சலுக்கு உங்கள் சிரமத்தை, பிரச்சனையை அஞ்சல் அனுப்பியவருக்கு சொல்ல வேண்டும்.

கவலை வேண்டாம். ஜீ மெயில் அப்பணியை ஜி மெயில் செய்யும்.

முதலில் உங்கள் ஜீ மெயிலை திறந்து கொள்ளுங்கள்.

படம் :1

செட்டிங் (Settings ) செல்லுங்கள்

படம் :2

ஜெனரல் (General) டேபை சொடுக்குங்கள்.

படம் : 3

Vacation responder பிரிவில் Vacation responder on செய்யுங்கள்.

வழக்கம் போல

Subject: and Message: உங்கள் கருத்தை பதிசெய்து

Only send a response to people in my Contacts என்ற கட்டத்தில் டிக் செய்யுங்கள்

மாற்றத்தை சேமித்து விடுப்பில் செல்லுங்கள்.

நீங்கள் பதிவு செய்த உங்கள் கருத்தை எண்ணத்தை பதிலாக ஜி மெயில் அனுப்பிக்கொண்டே இருக்கும்.

No Response to "ஜி மெயிலில் தானாகவே பதில் அளிக்கும் வசதி."

இதை உங்கள் பதிவில் இணைக்க...