அன்புள்ள படவா?


மன்னிக்கவும்.

நிலா. நீ வானம் காற்றி என்ற பாடலின் வரியே அது.

இதயம் ஐஸ் கட்டியில் வைக்கும் பாடலின் வரியே இது. படம் பொக்கிஷம். பயப்படவேண்டாம். நான் பட விமர்சனத்திற்கு செல்லவில்லை. சபேஷ் முரளின் கொஞ்சல் இசையை கேட்டேன். அட பாடலின் வரிகளுக்கு ஆயிரம் முறை கைத்தட்டலாம்.

அன்புள்ள ஒளியே!

அன்புள்ள தமிழே

அன்புள்ள செய்யுளே

அன்புள்ள இலக்கனமே

அன்புள்ள திருக்குறளே

அன்புள்ள நற்றினையே

அன்புள்ள படவா

அன்புள்ள திருடா

அன்புள்ள ரசிகா

அன்புள்ள கிறுக்கா?

இப்படி தொடரும் பாடலை கேட்டுப்பாருங்கள்.

No Response to "அன்புள்ள படவா?"

இதை உங்கள் பதிவில் இணைக்க...