நீங்கதான் விளக்க வேண்டும் ................  1. நீர் குமிழி வாழ்கை இதுவோ ?
  2. ஓசி வாட்ச்
  3. எப்படி இந்த பிரொவுசிங்
  4. இதுல யார் ஒன்னுக்கு போவா?
  5. டாட்டோ. இப்படியா?!!!!!!!!!!!

No Response to "நீங்கதான் விளக்க வேண்டும் ................"

இதை உங்கள் பதிவில் இணைக்க...