அழகூட்டும் மாஸ்க் கருவி...போட்டோசாப்.

நான் பதிவிட்டு பல வாரங்கள் ஆகிவிட்டது. இத்தேக்க நிலை இனிமேல் வராமல் பார்த்துக் கொள்வேன்.. சரி..

போட்டோசாப்பில் மிக மிக முக்கியமான கருவி மாஸ்க் ,அதாவது படத்திற்கு முகமுடியிட்டு அழகு படுத்தப்போகிறோம். இக்கருவி பழக்கமாகிவிட்டால் பல அழகிய கவித்துவம் மிக்க படங்களை உருவாக்கலாம். கீழே உள்ள படங்கள் இவ்வாறு உருவாக்க பட்டவைகளே. முதலில் இதை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

இதை உங்கள் பதிவில் இணைக்க...