பிரதிபலிப்பு படங்கள்/எழுத்துருக்கள் உருவாக்கா.... போட்டோசாப்.கண்ணாடிப் போன்ற தோற்றம், நிழல் தோற்றம் போன்ற படங்களை உருவாக்கப் பார்ப்போம்.

படம்.1. வருக என தட்டச்சு செய்து ஒரு கோப்பை போட்டோசாப்பில் திறந்துள்ளேன்.

படம்.2. டெக்ஸ்ட் என்ற லேயரை காப்பி செய்ய வேண்டும். அதற்கு லேயர் விண்டோவில் உள்ள கீழே மடிந்த தாள் போன்ற ஐக்காணின் மீது இழுத்து போடுங்கள்.

பிறகு டெக்ஸ்ட் காப்பி லேயர் உருவாகிவிட்டது. இதற்கு நாம் தலை கீழ் தோற்றாம் கொடுக்க...

Edit----Transform---Filp Vertical

தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

படம்.3.

காப்பி செய்த லேயர் பழைய லேயரின் மீது தலைகீழ் தோற்றம் உருவாகியுள்ளது. நான் குழப்பம் வராமல் இருக்க ரிவர்ஸ் என்று பெயரிட்டுள்ளேன்.

படம்.4. ரிவர்ஸ் (அதாவது காப்பி செய்த லேயரை) டெக்ஸ்டை டிராக் செய்து கீழே இழுத்துள்ளேன்.
படம்.5.

இனி நமது விருப்பமே. பில்டருக்கு சென்று பிலர்---காசியன் பிலர் சென்று எபெக்ட் கொடுத்துள்ளேன்.
படம்.6. இதற்கே மீண்டும் ஒரு மாற்றம் செய்ய..

பில்டர்—டிஸ்டோர்ட்-ரிப்பில்

மாற்றம் செய்ய நீரில் அலைத்தோற்றத்தில் மாறும்.


படம்.7.

அலை தோற்றத்தின் ஊடே படம் தோன்றுகிறது.

படம்.8. இதைப்போலவே படத்திற்கும் இத்தோற்றம் கொடுக்கலாம்.

Edit----Transform---Filp Horizontal

இதில் படம் தலைகீழாக மாறாமல் கிடைமட்டமாக மாறுகிறது. அதாவது நம்மை நிலைக்கண்ணாடியில் பார்க்கும் தோற்றம் போல தோன்றும்.


நாம் நினைவுக்கு வைக்க வேண்டியது மாற்றம் செய்ய வேண்டிய லேயரை காப்பி செய்த லேயரில்தான் விளைவுகளை ஏற்படுத்த வேண்டும்.

பிறகு படத்தில் எந்த பகுதியை மாற்றம் செய்ய வேண்டுமோ அப்பகுதியை செலக்சென் கருவிக்கொண்டு தேர்வு செய்திருக்க வேண்டும்.

படம்.9. இந்த விளைவை காட்டுகிறது.

கூடுதலாக..

Filter---Distort---Glass விளைவை கொடுத்துள்ளேன்.

விளைவு தோற்றத்தின் அடிப்படை இதுதான்.. காப்பி லேயருக்கு பல விளைவுகள் கொடுத்து பாருங்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.

480 Response to பிரதிபலிப்பு படங்கள்/எழுத்துருக்கள் உருவாக்கா.... போட்டோசாப்.

«Oldest   ‹Older   1 – 200 of 480   Newer›   Newest»
July 30, 2010 at 4:56 AM

romba nanri ippa naan sethu paaka poran .....

unkal தோழமை ennaku mikavum uthaviya irukku padipathuku...

nanri....

Anonymous
November 14, 2012 at 6:39 PM

buy xanax online without prescription signs drug abuse xanax - buy xanax montreal

Anonymous
November 14, 2012 at 9:50 PM

order phentermine phentermine adipex online - phentermine yellow 30 mg

Anonymous
November 14, 2012 at 10:36 PM

buy xanax cheap can buy xanax thailand - long does xanax overdose last

Anonymous
November 15, 2012 at 2:00 AM

phentermine pharmacy phentermine jackson tn - order phentermine

Anonymous
November 15, 2012 at 8:00 AM

buy zolpidem zolpidem ambien cr side effects - zolpidem yellow pill

Anonymous
November 15, 2012 at 11:08 AM

can you buy tramadol online xymel 50mg tramadol - buy tramadol tablets

Anonymous
November 15, 2012 at 12:23 PM

buy xanax online cheap xanax dosage for dogs by weight - buy xanax mexico online

Anonymous
November 15, 2012 at 2:01 PM

buy tramadol ultram high von tramadol - tramadol 50 mg is equivalent to

Anonymous
November 15, 2012 at 3:03 PM

buy phentermine phentermine weight loss - лекарство phentermine

Anonymous
November 15, 2012 at 7:53 PM

phentermine online buy phentermine online 37.5mg - buy phentermine online legit

Anonymous
November 16, 2012 at 3:03 AM

order tramadol online venta tramadol online - tramadol dosage abuse

Anonymous
November 16, 2012 at 7:49 AM

generic phentermine can u buy phentermine online - phentermine 80mg

Anonymous
November 16, 2012 at 8:05 AM

order tramadol online tramadol hcl is this a narcotic - tramadol online usa

Anonymous
November 16, 2012 at 9:08 AM

buy phentermine online phentermine mechanism of action - phentermine 273

Anonymous
November 16, 2012 at 12:43 PM

buy phentermine phentermine 37.5 mg mexico - phentermine lipo 6 black

Anonymous
November 16, 2012 at 1:51 PM

buy phentermine online phentermine купить - purchase phentermine online cheap

Anonymous
November 16, 2012 at 2:55 PM

phentermine weight loss buy phentermine online free shipping - should buy phentermine online

Anonymous
November 17, 2012 at 12:04 AM

tramadol overnight shipping buyer tramadol online - buy tramadol online saturday delivery

Anonymous
November 17, 2012 at 1:02 AM

buy phentermine buy phentermine online us pharmacy - buy phentermine 37.5 no prescription

Anonymous
November 17, 2012 at 4:47 AM

phentermine diet phentermine online sales - phentermine yellow capsules 30mg

Anonymous
November 17, 2012 at 6:10 AM

cheapest phentermine buy phentermine online no rx - phentermine reviews

Anonymous
November 17, 2012 at 4:02 PM

tramadol no prescription tramadol causes high blood pressure - tramadol online cheap no prescription

Anonymous
November 17, 2012 at 5:03 PM

order tramadol tramadol 50mg vs oxycodone - buy tramadol online for saturday delivery

Anonymous
November 17, 2012 at 6:01 PM

tramadol tramadol dosage weight - the cheapest tramadol online

Anonymous
November 17, 2012 at 7:03 PM

tramadol no rx tramadol and ibuprofen - buy tramadol 100mg online

Anonymous
November 17, 2012 at 10:46 PM

phentermine cost buy real phentermine online 2011 - herbal phentermine online

Anonymous
November 18, 2012 at 8:55 AM

tramadol online discount tramadol online - order tramadol for pets

Anonymous
November 18, 2012 at 10:48 AM

tramadol no prescription tramadol hcl 50 - normal dosage tramadol humans

Anonymous
November 18, 2012 at 11:01 AM

phentermine online phentermine tablets online uk - buy phentermine diet pills

Anonymous
November 18, 2012 at 12:04 PM

generic phentermine buy phentermine 37.5 online cheap - phentermine vs bontril

Anonymous
November 18, 2012 at 9:09 PM

buy ambien ambien 10mg dosage - generic ambien rdy 479

Anonymous
November 18, 2012 at 10:26 PM

buy ambien ambien side effect depression - ambien sleep driving dui

Anonymous
November 19, 2012 at 1:52 AM

buy tramadol no prescription tramadol 50mg zydol - tramadol online no prescription cod

Anonymous
November 19, 2012 at 4:49 AM

buy tramadol online buy tramadol without prescriptions - tramadol qatar

Anonymous
November 19, 2012 at 6:26 AM

tramadol no prescription ultram online florida - tramadol hcl restless leg syndrome

Anonymous
November 19, 2012 at 7:43 AM

tramadol no rx buy tramadol cod online - illegal buy tramadol online uk

Anonymous
November 19, 2012 at 8:07 AM

buy ambien online long 10mg ambien kick - ambien withdrawal bluelight

Anonymous
November 19, 2012 at 9:38 AM

buy xanax xanax withdrawal vomiting - generic xanax information

Anonymous
November 19, 2012 at 10:21 AM

buy ambien no prescription ambien and alcohol and death - can u buy ambien

Anonymous
November 19, 2012 at 11:54 AM

zolpidem no prescription what is ambien made of - side effects of zolpidem 10 mg

Anonymous
November 19, 2012 at 2:09 PM

generic ambien online generic ambien weaker - much does ambien cost

Anonymous
November 19, 2012 at 3:10 PM

buy ambien generic ambien cr does not work - ambien side effects driving

Anonymous
November 19, 2012 at 4:06 PM

buy ambien cost of generic ambien at walmart - dangers of ambien and alcohol

Anonymous
November 19, 2012 at 10:12 PM

buy ambien online street value ambien 10mg - color of ambien pill

Anonymous
November 20, 2012 at 1:08 AM

ambien sleep medication ambien sleep tablets - ambien cr urination

Anonymous
November 20, 2012 at 2:10 AM

ambien online without rx ambien cr vs zolpidem tartrate er - ambien cr

Anonymous
November 20, 2012 at 2:30 AM

buy xanax where to buy xanax online - drug used get off xanax

Anonymous
November 20, 2012 at 3:31 AM

buy tramadol without rx buy tramadol texas - buy tramadol er

Anonymous
November 20, 2012 at 3:53 AM

buy xanax online Indianapolis xanax positive drug screen - xanax 8mg day

Anonymous
November 20, 2012 at 4:39 AM

generic tramadol online tramadol dosage osteoarthritis - tramadol hcl and xanax

Anonymous
November 20, 2012 at 8:04 AM

buy ambien chances sleepwalking ambien - ambien side effects the next day

Anonymous
November 20, 2012 at 9:31 AM

xanax online Portland xanax for getting high - xanax over the counter

Anonymous
November 20, 2012 at 12:14 PM

phentermine adipex 80 mg phentermine - phentermine online cheap no prescription

Anonymous
November 20, 2012 at 5:21 PM

buy tramadol buy tramadol next day delivery - buy tramadol no prescription

Anonymous
November 20, 2012 at 5:54 PM

buy ambien online ambien cr no prescription - 2.5 mg ambien side effects

Anonymous
November 20, 2012 at 6:36 PM

tramadol no rx tramadol dosage liquid - tramadol for cheap to buy

Anonymous
November 20, 2012 at 7:11 PM

buy ambien online ambien withdrawal symptoms how long - does generic ambien cr look like

Anonymous
November 20, 2012 at 7:15 PM

ambien online purchase generic to ambien cr - ambien cr 7 day coupon

Anonymous
November 20, 2012 at 8:27 PM

ambien sleep ambien sleep wiki - withdrawal ambien insomnia

Anonymous
November 20, 2012 at 8:42 PM

buy xanax Tennessee does xanax show up on a 7 panel drug test - xanax 2mg pfizer

Anonymous
November 20, 2012 at 9:55 PM

xanax buy online no prescription extended release xanax pills - xanax dosage available

Anonymous
November 20, 2012 at 10:18 PM

buy phentermine online buy phentermine no prescription online - buy phentermine online now

Anonymous
November 20, 2012 at 11:00 PM

ambien sleep medication generic ambien usa - ambien cr experiences

Anonymous
November 20, 2012 at 11:38 PM

phentermine price buy phentermine online calgary - can you buy phentermine online no prescription

Anonymous
November 21, 2012 at 12:12 AM

ambien online without rx treatment for ambien overdose - buy ambien cr 12.5

Anonymous
November 21, 2012 at 1:21 AM

buy ambien online without prescription ambien side effects long term use - cheap ambien online no prescription

Anonymous
November 21, 2012 at 1:33 AM

generic xanax Vermont generic for xanax what does it look like - xanax white pill s 900

Anonymous
November 21, 2012 at 2:37 AM

how to buy xanax online legally xanax withdrawal how to - xanax buy online mastercard

Anonymous
November 21, 2012 at 8:03 AM

buy ambien online ambien 10 mg . half life - order ambien

Anonymous
November 21, 2012 at 10:11 AM

buy ambien online ambien vyvanse drug interactions - ambien sleep length

Anonymous
November 21, 2012 at 11:09 AM

ambien on line buy ambien france - ambien online no prescription

Anonymous
November 21, 2012 at 11:27 AM

buy tramadol cash on delivery tramadol dosage premature ejaculation - order tramadol line

Anonymous
November 21, 2012 at 12:20 PM

cheap zolpidem buy ambien online overnight - ambien lounge sale

Anonymous
November 21, 2012 at 12:34 PM

buy tramadol with cod tramadol dosage 50 mg - tramadol hcl get high

Anonymous
November 21, 2012 at 4:33 PM

buy xanax online Texas buying xanax online bluelight - xanax 2mg photos

Anonymous
November 21, 2012 at 5:08 PM

buy ambien ambien sleep how long - ambien cr and benadryl

Anonymous
November 21, 2012 at 5:36 PM

xanax cheap xanax withdrawal .25 mg - xanax 620

Anonymous
November 21, 2012 at 6:10 PM

buy ambien ambien orb for sale - ambien side effects heart palpitations

Anonymous
November 21, 2012 at 6:37 PM

buy xanax online Washington xanax uses treatment - xanax side effects hair loss

Anonymous
November 21, 2012 at 7:38 PM

generic xanax Las Vegas much 2mg xanax worth - xanax 7 mg

Anonymous
November 21, 2012 at 10:16 PM

phentermine prescription phentermine 37.5 with prescription online - buy generic phentermine no prescription

Anonymous
November 22, 2012 at 1:05 AM

purchase ambien cheap ambien online no prescription - ambien cr generic date

Anonymous
November 22, 2012 at 2:11 AM

generic zolpidem ambien price per pill - ambien test positive on drug test

Anonymous
November 22, 2012 at 2:18 AM

buy discount tramadol tramadol dosage and dogs - tramadol hcl good pain

Anonymous
November 22, 2012 at 3:11 AM

buy ambien online what is the street value of ambien 10mg - generic of ambien cr

Anonymous
November 22, 2012 at 3:19 AM

legal buy tramadol online buy tramadol online mastercard overnight - buyer tramadol online

Anonymous
November 22, 2012 at 4:09 AM

ordering ambien online can ambien cr kill you - generic ambien as good as ambien

Anonymous
November 22, 2012 at 4:15 AM

ambien online pharmacy ambien side effects hot flashes - sleeping pill like ambien

Anonymous
November 22, 2012 at 4:17 AM

buy tramadol online without a prescription tramadol 50 mg vs tylenol #3 - tramadol hcl and pregnancy

Anonymous
November 22, 2012 at 5:13 AM

buy ambien ambien cr high blood pressure - zolpidem pills look like

Anonymous
November 22, 2012 at 5:38 AM

buy xanax online Columbus buy xanax cheap online - what does a 1mg xanax look like

Anonymous
November 22, 2012 at 6:13 AM

buy ambien ambien no prescription overnight - online doctor prescription ambien

Anonymous
November 22, 2012 at 6:18 AM

buy generic tramadol tramadol online canada - buy tramadol online cheap

Anonymous
November 22, 2012 at 6:41 AM

buy xanax online Kansas buy xanax online no prescription - xanax 1 mg yan etkileri

Anonymous
November 22, 2012 at 7:16 AM

generic zolpidem ambien 5 mg price - drug reactions with ambien

Anonymous
November 22, 2012 at 7:21 AM

buy tramadol tramadol no prescription - tramadol dosage recommendations

Anonymous
November 22, 2012 at 7:45 AM

xanax online Missouri blue xanax pills 031 - overdose on xanax how many

Anonymous
November 22, 2012 at 8:17 AM

ambien buy brand name ambien online - drug schedule for ambien

Anonymous
November 22, 2012 at 8:33 AM

buy phentermine phentermine pills - phentermine for depression

Anonymous
November 22, 2012 at 8:46 AM

buy xanax North Dakota xanax and alcohol forum - safest place buy xanax online

Anonymous
November 22, 2012 at 9:16 AM

zolpidem 10 mg ambien side effects suicidal thoughts - sleepwalking while on ambien

Anonymous
November 22, 2012 at 9:33 AM

buy phentermine buy phentermine 30mg - phentermine 37.5mg online

Anonymous
November 22, 2012 at 9:51 AM

buy xanax online San Diego xanax withdrawal from .25 mg - xanax 2 mg time release

Anonymous
November 22, 2012 at 10:14 AM

buy ambien buying ambien online safe - problems with ambien sleep medication

Anonymous
November 22, 2012 at 12:39 PM

where to buy phentermine buy phentermine 40 mg - phentermine side effects hair loss

Anonymous
November 22, 2012 at 5:19 PM

where to buy tramadol cheap tramadol with no prescription - buy tramadol online dogs

Anonymous
November 22, 2012 at 7:11 PM

ambien generic ambien cr 12.5 buy online - ambien cr dosage forms

Anonymous
November 22, 2012 at 9:11 PM

ambien online purchase ambien side effects impotence - is it legal to purchase ambien online

Anonymous
November 22, 2012 at 10:12 PM

zolpidem drug ambien cr generic us - ambien 10 mg . half life

Anonymous
November 22, 2012 at 11:18 PM

buy tramadol online mastercard overnight buy tramadol online tennessee - generic tramadol online

Anonymous
November 23, 2012 at 12:42 AM

buy tramadol cod online discount tramadol online - tramadol dosage uk

Anonymous
November 23, 2012 at 1:51 AM

ambien cost ambien side effects hiccups - ambien side effects for men

Anonymous
November 23, 2012 at 2:41 AM

buy xanax online Baltimore generic name for xanax - whats street value 1mg xanax

Anonymous
November 23, 2012 at 3:28 AM

phentermine no prescription get prescription online phentermine 37.5 - buy phentermine cheap online

Anonymous
November 23, 2012 at 7:35 AM

buy phentermine buy phentermine online cheap with no prescription - buy generic phentermine

Anonymous
November 23, 2012 at 11:20 AM

buy tramadol online no prescription tramadol 50 mg indications - buy tramadol online australia

Anonymous
November 23, 2012 at 12:51 PM

buy ambien online buy ambien cr from canada - ambien side effects of long term use

Anonymous
November 23, 2012 at 3:41 PM

generic xanax Missouri xanax withdrawal natural remedies - order xanax online canada no prescription

Anonymous
November 23, 2012 at 4:39 PM

buy xanax online California round white generic xanax - explain xanax high

Anonymous
November 23, 2012 at 5:48 PM

buy xanax generic xanax price walmart - xanax bars bad

Anonymous
November 23, 2012 at 5:52 PM

order ambien without prescriptions buy cheap ambien no prescription - ambien cr erowid

Anonymous
November 23, 2012 at 6:28 PM

buy phentermine buy phentermine online cheap no prescription - order phentermine canada

Anonymous
November 23, 2012 at 6:44 PM

buy xanax online Nashville buy xanax online no prescription canada - xanax withdrawal coping

Anonymous
November 23, 2012 at 6:56 PM

buy ambien online ambien side effects nih - generic ambien versus ambien

Anonymous
November 23, 2012 at 7:29 PM

buy phentermine without prescription phentermine withdrawal - buy phentermine 37.5 online uk

Anonymous
November 23, 2012 at 7:37 PM

xanax online New Jersey xanax .5 mg to get high - xanax withdrawal chest pain

Anonymous
November 23, 2012 at 8:22 PM

buy phentermine buy generic phentermine online - buy phentermine forum

Anonymous
November 23, 2012 at 9:15 PM

cheap phentermine online phentermine gallbladder - phentermine tablets buy online uk

Anonymous
November 24, 2012 at 8:36 AM

xanax online Portland xanax withdrawal ocd - generic xanax purepac

Anonymous
November 24, 2012 at 9:22 AM

buy tramadol tramadol online rx - tramadol online fedex

Anonymous
November 24, 2012 at 9:59 AM

xanax pill xanax generic price - buy alprazolam 0.25mg

Anonymous
November 24, 2012 at 11:30 AM

where can i buy phentermine phentermine online overnight - canada pharmacy online phentermine

Anonymous
November 24, 2012 at 11:36 AM

buy xanax online Dallas Texas ambien vs xanax high - yellow generic xanax bars

Anonymous
November 24, 2012 at 2:14 PM

buy phentermine buy phentermine without prescription - legitimate phentermine online 2010

Anonymous
November 24, 2012 at 3:30 PM

generic xanax Seattle order fake xanax bars - xanax side effects recreational

Anonymous
November 24, 2012 at 9:18 PM

buy tramadol for dogs tramadol hcl dosage for dogs - buy tramadol online new zealand

Anonymous
November 24, 2012 at 10:32 PM

buy tramadol tramadol hcl dogs - buy tramadol thailand

Anonymous
November 24, 2012 at 11:43 PM

order tramadol no prescription buy tramadol paypal - tramadol package insert

Anonymous
November 25, 2012 at 1:41 AM

xanax anxiety fake xanax pills - .5 alprazolam generic xanax

Anonymous
November 25, 2012 at 2:40 AM

generic xanax Dallas Texas long can xanax high last - xanax 0.25 side effects

Anonymous
November 25, 2012 at 3:36 AM

where can i order xanax online buy xanax online - there generic xanax

Anonymous
November 25, 2012 at 4:45 AM

generic xanax Charlotte generic vs non generic xanax - get high xanax

Anonymous
November 25, 2012 at 8:53 AM

xanax online Columbus xanax side effects urdu - xanax effects depression

Anonymous
November 26, 2012 at 1:45 AM

order alprazolam no prescription generic xanax dogs - xanax bars topix

Anonymous
November 26, 2012 at 6:32 AM

buy tramadol online no prescription buy tramadol overnight delivery - order tramadol

Anonymous
November 26, 2012 at 7:32 AM

buy tramadol without a script tramadol online pharmacy no prescription - tramadol long term use

Anonymous
November 26, 2012 at 8:35 AM

buy tramadol tramadol 627 recommended dosage - buy tramadol mastercard

Anonymous
November 26, 2012 at 9:33 AM

tramadol cheap tramadol no prescription - tramadol online us pharmacy

Anonymous
November 26, 2012 at 12:46 PM

buy tramadol cheap no prescription tramadol apap - order tramadol online overnight shipping

Anonymous
November 27, 2012 at 4:12 AM

buy xanax online Alaska xanax side effects in children - buy cheap xanax uk

Anonymous
November 27, 2012 at 5:10 AM

buy xanax Texas overdose symptoms for xanax - xanax dosage last

Anonymous
November 27, 2012 at 6:07 AM

buying xanax xanax and alcohol memory - xanax dosage to get high

Anonymous
November 27, 2012 at 7:06 AM

cheap xanax alprazolam 0.5 mg dosage - how much xanax and alcohol is safe

Anonymous
November 27, 2012 at 7:16 PM

buy tramadol tramadol dosage rls - buy tramadol 200

Anonymous
November 27, 2012 at 7:57 PM

online xanax xanax for anxiety attacks - . 5 mg xanax and alcohol

Anonymous
November 27, 2012 at 9:06 PM

xanax online San Jose buy xanax 2mg bars - xanax 2mg footballs

Anonymous
November 27, 2012 at 10:06 PM

buy xanax best site buy xanax online - how much xanax and alcohol will kill you

Anonymous
November 27, 2012 at 11:06 PM

generic xanax San Diego xanax bars trip - xanax effects dopamine

Anonymous
November 28, 2012 at 12:04 AM

buy xanax New York lexapro xanax and alcohol - s 90 3 xanax bars

Anonymous
November 28, 2012 at 1:02 AM

xanax online New York generic xanax xr 1mg - xanax no prescription cheap

Anonymous
November 28, 2012 at 10:11 AM

buy xanax Boston .5mg xanax for anxiety - can i really buy xanax online

Anonymous
November 28, 2012 at 11:17 AM

buy tramadol order tramadol mexico - buy tramadol hcl

Anonymous
November 28, 2012 at 1:14 PM

buy xanax xanax street price australia - xanax xr online

Anonymous
November 28, 2012 at 2:11 PM

generic xanax Vermont cheap xanax overnight - kill xanax high

Anonymous
November 28, 2012 at 3:10 PM

buy xanax buy xanax online uk - buy xanax online reviews

Anonymous
November 28, 2012 at 4:09 PM

buy xanax buy xanax online no prescription mastercard - xanax on hair drug test

Anonymous
November 28, 2012 at 5:12 PM

buy xanax online Philadelphia xanax how long is it in your system - xanax side effects 2011

Anonymous
November 29, 2012 at 4:46 PM

order tramadol online cod order tramadol from canada - tramadol 100 er

Anonymous
November 29, 2012 at 10:51 PM

buy tramadol legal to buy ultram online - purchase tramadol online no prescription

Anonymous
November 30, 2012 at 12:02 AM

buy tramadol cod fedex buy ultram online cod - what does tramadol high feel like

Anonymous
November 30, 2012 at 6:08 AM

generic xanax El Paso buy xanax online pharmacy - xanax for flying

Anonymous
November 30, 2012 at 7:11 AM

buy generic xanax what is xanax taken for - kinda drug xanax

Anonymous
November 30, 2012 at 8:14 AM

buy xanax xanax bars cheap - xanax used alcohol withdrawal

Anonymous
November 30, 2012 at 9:24 AM

buy xanax 2mg alprazolam 0.5 mg side effects - xanax online overnight delivery

Anonymous
January 1, 2013 at 3:35 AM

where can i buy percocet buy 30mg oxycodone online pharmacy - percocet dosage after c-section

Anonymous
January 1, 2013 at 2:37 PM

buy ambien online ambien 10 mg canada - ambien side effects aggression

Anonymous
January 2, 2013 at 8:13 AM

where can i buy percocet 4 5/325 percocet - order percocet 30mg

Anonymous
January 2, 2013 at 9:35 AM

tramadol 50 tramadol 50mg tablets 627 - tramadol 50mg tablets high

Anonymous
January 2, 2013 at 1:34 PM

buy cheap ambien ambien 40 - ambien 2.5 mg

Anonymous
January 2, 2013 at 2:47 PM

ambien generic ambien cr 6.25 cost - buy vicodin and ambien online

Anonymous
January 3, 2013 at 1:18 AM

buy percocet online percocet withdrawal help - buy percocet online paypal

Anonymous
January 3, 2013 at 6:45 AM

order ambien online overnight ambien cr dosage 25mg - ambien vs ambien cr dosage

Anonymous
January 3, 2013 at 8:19 AM

generic ambien ambien cr sales - ambien drug test long

Anonymous
January 3, 2013 at 8:27 AM

buy tramadol online order tramadol online 100mg - buy discount tramadol

Anonymous
January 3, 2013 at 1:46 PM

buy ambien online ambien side effects alcohol - ambien overdose management

Anonymous
January 3, 2013 at 6:59 PM

buy percocet online buy percocet online no prescription overnight - percocet 512 get you high

Anonymous
January 3, 2013 at 7:52 PM

ambien online ambien prescription price - fatal insomnia ambien

Anonymous
January 3, 2013 at 9:46 PM

buy tramadol cod tramadol 100mg vs vicodin - tramadol 50mg side effects

Anonymous
January 4, 2013 at 1:49 AM

ambien sleep medication ambien dosage to get high - ambien side effects death

Anonymous
January 4, 2013 at 1:53 AM

ambien pharmacy ambien cr 12.5 mg dosage - retail price of ambien cr

Anonymous
January 4, 2013 at 4:07 AM

tramadol online tramadol 100mg dogs - tramadol 37.5 get high

Anonymous
January 4, 2013 at 7:19 AM

buy percocet online order percocet online with prescription - dosage forms of percocet

Anonymous
January 4, 2013 at 1:43 PM

where can i buy percocet online percocet withdrawal yawning - percocet dosage c section

Anonymous
January 4, 2013 at 4:28 PM

generic tramadol does tramadol hcl do you - tramadol hcl nursing implications

Anonymous
January 4, 2013 at 4:51 PM

cheap tramadol tramadol online paypal - tramadol hcl information

Anonymous
January 4, 2013 at 6:25 PM

ambien online ambien cr extended release - much does ambien cost walmart

Anonymous
January 4, 2013 at 7:03 PM

tramadol 50mg tramadol 50mg withdrawal - tramadol narcotic high

Anonymous
January 4, 2013 at 8:15 PM

where can i buy ambien online buy ambien cr 12.5mg online - order ambien

Anonymous
January 5, 2013 at 2:10 AM

buy percocet online percocet 4812 - percocet 512 and beer

«Oldest ‹Older   1 – 200 of 480   Newer› Newest»

இதை உங்கள் பதிவில் இணைக்க...